PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 20 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

PAKIET POCZTA
OKRES TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 20,00 30,00 40,00 50,00
PÓŁ ROKU 30,00 40,00 50,00 60,00
KWARTAŁ 40,00 50,00 60,00 70,00
NIEOKREŚLONY 50,00 60,00 70,00 80,00
  • adres do korespondencji  
  • odbiór korespondencji przychodzącej