PAKIET PREMIUM

Pakiet Premium od 165 zł nettobiurko na godziny

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

165,00

175,00

185,00

195,00

PÓŁ ROKU

 

185,00

195,00

205,00

KWARTAŁ

   

205,00

215,00

MIESIĄC

     

225,00

  • Rejestracja firmy w CEIDG lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rejestracji spółki w KRS
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze sześciu godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda);
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;