Shelf companies

Dla wygody tych wszystkich z Państwa, którzy cenią swój czas, a także chcieliby ominąć wszelkie, czasochłonne procedury związane z zakładaniem spółki, czy rejestracją firmy, oferujemy zakup gotowej spółki. Takie spółki są w pełni zarejestrowane, gotowe do rozpoczęcia działalności "od zaraz". Posiadają wszelkie wymagane dokumenty, mają nadane numery KRS, NIP i REGON oraz zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Przede wszystkim są to spółki niezadłużone i nieposiadające żadnych innych zobowiązań. Nie prowadziły również żadnych operacji gospodarczych. My gwarantujemy Państwu skompletowanie wszelkich dokumentów, potrzebnych do sfinalizowania procesu związanego z przejęciem przez Państwa udziałów spółki, sporządzimy stosowną umowę. Zorganizujemy także spotkanie u notariusza, gdzie będą musieli Państwo złożyć konieczne podpisy.

For the convenience of all of you, who value their time and would like to avoid all the time-consuming procedures attributed with starting a company or registering a firm, we offer the purchase of a shelf company. Such companies are fully registered, ready to start the activity “right away”. They have all the documents required, as well as the KRS, NIP and REGON numbers and have been registered at the Tax Office.

These companies are not in debt and have no other obligations. They have never commenced any economic operations. We guarantee you the completion of all documents needed for finalizing the process related to the acquisition the shares of the company, drafting a new agreement. We will also organize a meeting at the notary office, where you will need to place a few signatures.

The whole procedure from the buying of the shelf company to the legal acquisition does not take long, which we can guarantee. Buying a shelf company really pays off, because many issues having place when a new company is made, can be avoided, which saves you the nerves and a lot of trouble. In the case of a shelf company, all formalities are already taken care of. For further information, we invite you to contact us.