Pakiety Wirtualnego Biura

Biuro Rachunkowe Abix Consultant Sp. z o.o
Mbank
73 1140 2017 0000 4102 1291 0085
ul. Rakowicka 10B/4
31-511 Kraków

PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 20 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY       

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 20,00 30,00 40,00 50,00
PÓŁ ROKU 40,00 50,00 60,00
KWARTAŁ 60,00 70,00
MIESIĄC 80,00
 • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
 • Nielimitowana możliwość osobistego odbioru korespondencji przez Klienta;

    

PAKIET REJESTRACYJNY

Pakiet Rejestracyjny od 40 zł netto adres siedziby wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 40,00
50,00
60,00
70,00
PÓŁ ROKU 60,00
70,00
80,00
KWARTAŁ 80,00
90,00
MIESIĄC 100,00
 • Adres Rejestracyjny;
 • Odbiór awizo do 20 sztuk miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranym awizo w formie email;
 • Osobisty odbiór korespondencji (jeden raz w miesiącu) przez Klienta;
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 5%;

PAKIET STANDARD

Pakiet Standard od 50 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 50,00
60,00
70,00
80,00
PÓŁ ROKU 70,00
80,00

90,00

KWARTAŁ 90,00
100,00
MIESIĄC 110,00
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET PREMIUM

Pakiet Premium od 165 zł nettobiurko na godziny

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 165,00 175,00 185,00 195,00
PÓŁ ROKU 185,00 195,00 205,00
KWARTAŁ 205,00 215,00
MIESIĄC 225,00
 • Rejestracja firmy w CEIDG lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rejestracji spółki w KRS
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze sześciu godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS FIRMY JEDNOOSOBOWE

Pakiet Business dla Jednoosobowych Działalnosci Gospodarczychksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 290,00
310,00
330,00
350,00
PÓŁ ROKU 320,00
340,00
360,00
KWARTAŁ 350,00
370,00
MIESIĄC 380,00
 • Obsługa księgowa jednoosobowej działalności gospodarczej (do 30 dokumentów miesięcznie);
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS SPÓŁKI

Pakiet Business Spółkiksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK   439,00 459,00 479,00
PÓŁ ROKU 449,00 469,00 489,00
KWARTAŁ 479,00
499,00
MIESIĄC 509,00
 • Obsługa księgowa spółek cywilnych / jawnych do 100 dokumentów miesięcznie, lub
 • Obsługa księgowa spółek z o. o. komandytowych i akcyjnych do 15 zapisów księgowych miesięcznie;
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta naszego wirtualnego biura może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.
 • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

 

              USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PAKIETAMI

-        Kserowanie Dokumentów – 0,09 zł / strona;
-        Sala Konferencyjna - 31,00 zł / każde rozpoczęte 60 minut;
-        Obsługa korespondencji ponad ilość dokumentów określoną w Pakiecie - 3,00 zł / list do 20 stron;
-        Prowadzenie pocztowej książki nadawczej – 40,00 zł miesięcznie;
 1. Wyłączenie czynności nie oznacza braku możliwości ich wykonania. Czynności te mogą zostać wykonane przez Spółkę pod warunkiem odrębnego zlecenia.
 2. Wszystkie podane ceny Usług i Usług Dodatkowych są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
* Jako jeden list uznaje się korespondencję do 20-tu stron. Każde kolejne dwadzieścia rozpoczętych stron traktowane jest jako kolejny list.
** Umowa na świadczenie usług księgowych zawierana jest na czas nieokreślony.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU WIRTUALNEGO BIURA ABIX CONSULTANT SP. Z O.O.

 1. W ramach Usług Dodatkowych, realizowanych na wyraźne zlecenie Klienta, Spółka oferuje Pakiety usług:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY


- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych
  do Klienta;
- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż jeden raz
  na kwartał;
- odbiór przesyłki o wadze przekraczającej 1 kg, lub której którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm;
- odbiór przekazu pocztowego;
- przygotowanie przesyłek o wadze przekraczającej 1 kg, lub których którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm do wysyłki;
- prowadzenie raportów kasowych / bankowych;
- przygotowywanie dokumentów do księgowości;
- redagowanie pism, dokumentów;
- przygotowywanie / zbieranie ofert;
- Internet research;
- prowadzenie kalendarza spotkań;
- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta);
- rejestracja samochodu;
- wystawianie not korygujących;
- wycena magazynu, remanentu;

ASYSTENT KSIĘGOWY


- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu;
- rozliczenia "cichych wspólników";
- obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach;
- wystawianie faktur i not księgowych;
- obliczanie rentowności zlecenia;
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
  z dofinansowaniem stanowiska pracy;
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
  z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy;
- sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu
  w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
- Cash flow;
- wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne);
- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego;


ASYSTENT PRAWNY
- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS);
- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym;
- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych;
- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki;
- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki;
- przygotowanie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata;
- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej;
- bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


 1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny rozliczane są w systemie 15-sto minutowym.
 2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30-sto minutowym.
 3. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60-cio minutowym.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Usług Dodatkowych objętych pakietami, ze względu na nakład pracy lub indywidualne uwarunkowania.