Pakiety Wirtualnego Biura

Biuro Rachunkowe Abix Consultant Sp. z o.o
Mbank
73 1140 2017 0000 4102 1291 0085
ul. Rakowicka 10B/4
31-511 Kraków

PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 40 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY       

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 40,00 50,00 60,00 70,00
PÓŁ ROKU 60,00 70,00 80,00
KWARTAŁ 80,00 90,00
MIESIĄC 100,00
 • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
 • Dwa razy w miesiącubezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;

    

PAKIET REJESTRACYJNY

Pakiet Rejestracyjny od 60 zł netto adres siedziby wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 60,00
70,00
80,00
90,00
PÓŁ ROKU 80,00
90,00
100,00
KWARTAŁ 100,00
110,00
MIESIĄC 120,00
 • Adres Rejestracyjny;
 • Odbiór awizo do 20 sztuk miesięcznie;
 • Informowanie Klienta o odebranym awizo w formie email;
 • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 5%;

PAKIET STANDARD I i II

Pakiet Standard I od 70 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 70,00
80,00
90,00
100,00
PÓŁ ROKU 90,00
100,00

110,00

KWARTAŁ 110,00
120,00
MIESIĄC 130,00

 

 

Pakiet Standard  II od 120 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 120,00
130,00
140,00
150,00
PÓŁ ROKU   140,00
150,00

160,00

KWARTAŁ     160,00
170,00
MIESIĄC       180,00
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie(Standart I) lub do 50 listów* miesięcznie (Standard II);
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze trzech godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda)
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET PREMIUM

Pakiet Premium od 190 zł nettobiurko na godziny

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 190,00 200,00 210,00 220,00
PÓŁ ROKU 210,00 220,00 230,00
KWARTAŁ 230,00 240,00
MIESIĄC 250,00
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze trzech godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda);
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS FIRMY JEDNOOSOBOWE

Pakiet Business dla Jednoosobowych Działalnosci Gospodarczychksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 410,00
420,00
430,00
440,00
PÓŁ ROKU 430,00
440,00
450,00
KWARTAŁ 450,00
460,00
MIESIĄC 470,00
 • Obsługa księgowa jednoosobowej działalności gospodarczej (do 50 dokumentów miesięcznie);
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET BUSINESS SPÓŁKI

Pakiet Business Spółkiksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK  510,00 520,00 530,00 540,00
PÓŁ ROKU 530,00 540,00 550,00
KWARTAŁ 550,00
560,00
MIESIĄC 570,00
 • Obsługa księgowa spółek cywilnych / jawnych do 50 dokumentów miesięcznie, lub
 • Obsługa księgowa spółek z o. o. komandytowych i akcyjnych do 10 zapisów księgowych miesięcznie;
 • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
 • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
 • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
 • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
 • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
 • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
 • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;

PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta naszego wirtualnego biura może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.
 • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

 

              USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PAKIETAMI

-        Kserowanie dokumentów – 0,80 zł / strona;
-        Skanowanie dokumentów – 0,60 zł / strona;
-        Sala Konferencyjna - 59,00 zł / każde rozpoczęte 60 minut;(usługa rozliczana w systemie 30-sto minutowym)
-        Obsługa korespondencji ponad ilość dokumentów określoną w Pakiecie - 4,00 zł / list*;
-        Odbiór korespondencji w siedzibie biura częściej,   niż jest to określone w wybranym Pakiecie- 15zł /sztuka
-        Przechowywanie ponadgabarytowych paczek przyjetych na podstawie indywidualnej dyspozycji Klienta powyżej 7 dni–20,00 zł /dzień
-        Przechowywanie korespondencji powyżej 3 miesięcy - 20 zł miesięcznie (usługa rozliczana w systemie kwartalnym);
-        Obsługa w językuangielskim -40 zł/ każde rozpoczęte 30 min obsługi;
 1. Wyłączenie czynności nie oznacza braku możliwości ich wykonania. Czynności te mogą zostać wykonane przez Spółkę pod warunkiem odrębnego zlecenia.
 2. Wszystkie podane ceny Usług i Usług Dodatkowych są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU WIRTUALNEGO BIURA ABIX CONSULTANT SP. Z O.O.

 1. W ramach Usług Dodatkowych, realizowanych na wyraźne zlecenie Klienta, Spółka oferuje Pakiety usług:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY-69 zł/1h


- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych do Klienta;
- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż jeden raz na kwartał;
- przygotowanie przesyłki wadze przekraczającej 1 kg lub którychkolwiek z wymiarów przekracza 50 cm do wysyłki;
- przygotowanie dokumentó do księgowości;
- przygotowanie / zbieranie ofert;
- internet reseorch;
- prowadzenie kalendarza spotkań:
- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta);
 

ASYSTENT KSIĘGOWY 119zł/ 1h


- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu;
- wystawienie not korygujących
- wycena magazynu, remamentu
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy;
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy
- sporządzanie wniosków/ odbiór zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym, ZUS;
- Cash flow
- wystawianie wezwań do zapłaty/ not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne);
- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego;
 

 


ASYSTENT PRAWNY 169zł/1h
- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS);
- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym;
- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych;
- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki;
- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki;
- przygotowanie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata;
- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej;
- bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


 1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny i Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30-sto minutowym.
 2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60-sto minutowym.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Usług Dodatkowych objętych pakietami, ze względu na nakład pracy lub indywidualne uwarunkowania.