PAKIET REJESTRACYJNY

Pakiet Rejestracyjny od 60 zł netto adres siedziby wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 60,00
70,00
80,00
90,00
PÓŁ ROKU 80,00
90,00
100,00
KWARTAŁ 100,00
110,00
MIESIĄC 120,00
  • Adres Rejestracyjny;
  • Odbiór awizo do 20 sztuk miesięcznie;
  • Informowanie Klienta o odebranym awizo w formie email;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 5%;