PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta naszego wirtualnego biura może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.
  • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

 

              USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PAKIETAMI

-        Kserowanie dokumentów – 0,80 zł / strona;
-        Skanowanie dokumentów – 0,60 zł / strona;
-        Sala Konferencyjna - 59,00 zł / każde rozpoczęte 60 minut;(usługa rozliczana w systemie 30-sto minutowym)
-        Obsługa korespondencji ponad ilość dokumentów określoną w Pakiecie - 4,00 zł / list*;
-        Odbiór korespondencji w siedzibie biura częściej,   niż jest to określone w wybranym Pakiecie- 15zł /sztuka
-        Przechowywanie ponadgabarytowych paczek przyjetych na podstawie indywidualnej dyspozycji Klienta powyżej 7 dni–20,00 zł /dzień
-        Przechowywanie korespondencji powyżej 3 miesięcy - 20 zł miesięcznie (usługa rozliczana w systemie kwartalnym);
-        Obsługa w językuangielskim -40 zł/ każde rozpoczęte 30 min obsługi;
  1. Wyłączenie czynności nie oznacza braku możliwości ich wykonania. Czynności te mogą zostać wykonane przez Spółkę pod warunkiem odrębnego zlecenia.
  2. Wszystkie podane ceny Usług i Usług Dodatkowych są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU WIRTUALNEGO BIURA ABIX CONSULTANT SP. Z O.O.

  1. W ramach Usług Dodatkowych, realizowanych na wyraźne zlecenie Klienta, Spółka oferuje Pakiety usług:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY-69 zł/1h


- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych do Klienta;
- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż jeden raz na kwartał;
- przygotowanie przesyłki wadze przekraczającej 1 kg lub którychkolwiek z wymiarów przekracza 50 cm do wysyłki;
- przygotowanie dokumentó do księgowości;
- przygotowanie / zbieranie ofert;
- internet reseorch;
- prowadzenie kalendarza spotkań:
- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta);
 

ASYSTENT KSIĘGOWY 119zł/ 1h


- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta);
- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu;
- wystawienie not korygujących
- wycena magazynu, remamentu
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy;
- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy
- sporządzanie wniosków/ odbiór zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym, ZUS;
- Cash flow
- wystawianie wezwań do zapłaty/ not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne);
- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego;
 

 


ASYSTENT PRAWNY 169zł/1h
- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS);
- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym;
- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych;
- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki;
- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki;
- przygotowanie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata;
- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej;
- bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


  1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny i Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30-sto minutowym.
  2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60-sto minutowym.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Usług Dodatkowych objętych pakietami, ze względu na nakład pracy lub indywidualne uwarunkowania.