PAKIET POCZTA

Pakiet Poczta od 40 zł nettoskrzynka pocztowa wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY       

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 40,00 50,00 60,00 70,00
PÓŁ ROKU 60,00 70,00 80,00
KWARTAŁ 80,00 90,00
MIESIĄC 100,00
  • Adres – z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie;
  • Informowanie Klienta o odebranej korespondencji w formie email;
  • Dwa razy w miesiącubezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;