PAKIET STANDARD I i II

Pakiet Standard I od 70 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 70,00
80,00
90,00
100,00
PÓŁ ROKU 90,00
100,00

110,00

KWARTAŁ 110,00
120,00
MIESIĄC 130,00

 

 

Pakiet Standard  II od 120 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 120,00
130,00
140,00
150,00
PÓŁ ROKU   140,00
150,00

160,00

KWARTAŁ     160,00
170,00
MIESIĄC       180,00
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie(Standart I) lub do 50 listów* miesięcznie (Standard II);
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez klienta;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze trzech godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda)
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;