PAKIET BUSINESS SPÓŁKI

Pakiet Business Spółkiksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK  510,00 520,00 530,00 540,00
PÓŁ ROKU 530,00 540,00 550,00
KWARTAŁ 550,00
560,00
MIESIĄC 570,00
  • Obsługa księgowa spółek cywilnych / jawnych do 50 dokumentów miesięcznie, lub
  • Obsługa księgowa spółek z o. o. komandytowych i akcyjnych do 10 zapisów księgowych miesięcznie;
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;