PAKIET PREMIUM

Pakiet Premium od 190 zł nettobiurko na godziny

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 190,00 200,00 210,00 220,00
PÓŁ ROKU 210,00 220,00 230,00
KWARTAŁ 230,00 240,00
MIESIĄC 250,00
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Dostęp do Sali Konferencyjnej w wymiarze trzech godzin miesięcznie (kawa, herbata, woda);
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;