PAKIET BUSINESS FIRMY JEDNOOSOBOWE

Pakiet Business dla Jednoosobowych Działalnosci Gospodarczychksigowo krakw

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK PÓŁ ROKU KWARTAŁ MIESIĄC
ROK 410,00
420,00
430,00
440,00
PÓŁ ROKU 430,00
440,00
450,00
KWARTAŁ 450,00
460,00
MIESIĄC 470,00
  • Obsługa księgowa jednoosobowej działalności gospodarczej (do 50 dokumentów miesięcznie);
  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Jeden raz w miesiącu bezpłatny osobisty odbiór korespondencji przez Klienta;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Przekazywanie korespondencji do Księgowości i Kadr (na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług księgowych**);
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;