PAKIET STANDARD

Pakiet Standard od 50 zł nettosprzet biurowy wirtualnego biura

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

50

60

70

80

PÓŁ ROKU

 

70

80

90

KWARTAŁ

   

90

100

MIESIĄC

     

110

  • Adres Rejestracyjny i Adres z możliwością posługiwania się nim jako adresem do korespondencji;
  • Przechowywanie korespondencji przychodzącej do trzech miesięcy;
  • Odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów* miesięcznie;
  • Przekazywanie korespondencji jeden raz na kwartał do Klienta w formie listu poleconego;
  • Odbiór osobisty jeden raz w miesiącu przez Klienta;
  • Informowanie o korespondencji przychodzącej na email oraz skanowanie jej zawartości na życzenie Klienta;
  • Rabat na Usługi Dodatkowe w wysokości 10%;